Dit gebeurt er met je geld en spullen als je geen testament hebt!

hyp 1jpg

De personen die je hebt aangewezen als erfgenamen zullen je bezittingen en geld erven na je overlijden.

Een testament is de manier om dit te regelen. Maar wat gebeurt er als er geen testament is?

In een testament kun je regelen hoe je geld, huis en andere bezittingen verdeeld worden, evenals wie verantwoordelijk is voor eventuele schulden.

Door je wensen in een testament vast te leggen, vermijd je verwarring en geef je duidelijkheid aan je erfgenamen over je intenties.

Hoewel het niet verplicht is om een testament op te stellen, heeft dit wel gevolgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er geen testament is? Dan wordt je erfenis verdeeld volgens de wettelijke regels. Maar hoe gaat dit in zijn werk?

Vaak is bekend of de overledene een testament heeft opgesteld. Twijfel je hierover, dan biedt het Centraal Testamentregister (CTR) uitkomst. Hier kun je dit opzoeken.

Het Juridisch Loket geeft aan dat je kunt laten controleren of er een testament is opgemaakt.

Ook een notaris kan dit voor je verifiëren; als er een testament is, worden de daarin vastgelegde wensen gevolgd. Wanneer er geen testament is opgesteld, treedt de wettelijke verdeling in werking.

Volgens de wet erven bijvoorbeeld de echtgenoot en de kinderen elk een gelijk deel van de nalatenschap als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had en één of meer kinderen had.

Het erfdeel van de kinderen wordt pas uitgekeerd na het overlijden van de langstlevende ouder, zodat de langstlevende partner niet gedwongen wordt om bezittingen te verkopen om de kinderen uit te betalen.

Indien er geen echtgenoot en kinderen zijn, kijkt de Nederlandse wet naar andere familieleden als mogelijke erfgenamen.

Deze familieleden kunnen ouders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten en zelfs overgrootouders en hun afstammelingen omvatten. Wanneer er geen geschikte erfgenamen in deze categorieën zijn, gaat je nalatenschap naar de Staat.

In de wens om af te wijken van de geldende voorschriften, zijn er verschillende redenen, bijvoorbeeld om erfgenamen aan te wijzen of specifieke erfenissen toe te kennen aan bepaalde mensen.

Om alle gewenste afwijkingen van de regels vast te leggen, is het opstellen van een testament noodzakelijk om zo je intenties vast te leggen.

Soms is het zelfs nodig om de wettelijke verdeling te bevestigen met een testament, zodat mogelijke problemen in de toekomst voorkomen worden en duidelijkheid wordt geboden aan de nabestaanden. Hiermee geef je hen de zekerheid dat je zorgvuldig hebt nagedacht over je erfenis en niet zonder testament bent overleden.

1. Geen testament is verdeling volgens de wettelijke regels.
2. Toch wel heel erg belangrijk om te weten!
3. Hier moet je rekening mee houden als je geen testament hebt!
4. Ben jij van deze regels op de hoogte?
5. Belangrijk voor jou en jouw eventuele nabestaanden!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven