Nieuws voor katteneigenaren: Avondklok gaat in op deze datum!

katjejpg

Vanaf 15 april worden kattenliefhebbers in de gemeente Houten verzocht om hun huisdieren binnenshuis te houden.

De avondklok voor katten zal duren voor een periode van drie maanden, tot 15 juli.

Hoewel er geen dwang zal zijn voor inwoners en BOA’s niet actief op zoek zullen gaan naar katten, doet de gemeente wel een beroep op de eigenaren om verstandig te handelen.

De aanleiding voor deze maatregel is om de vele vogels te beschermen.

Als katten ’s nachts buiten zijn, kan dat leiden tot het doden van veel jonge vogels.

De ecoloog Chris Smit wijst erop dat katten jaarlijks verantwoordelijk zijn voor het doden van 17 tot 200 miljoen vogels, wat aanzienlijke schade toebrengt aan de vogelpopulatie.

Vanwege deze reden wil de Nederlandse Vogelbescherming huisdiereigenaren aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Het advies luidt om katten permanent binnen te houden, of indien dat niet mogelijk is, hen in een afgesloten buitengebied te laten.

Een andere optie is om katten aan een lijn te houden, vergelijkbaar met hoe honden worden uitgelaten.

Volgens de Vogelbescherming Vlaanderen wordt dit idee toegejuicht en zouden eigenaren in Vlaanderen hun katten ’s nachts tijdens het broedseizoen, van maart tot augustus, ook beter binnen kunnen houden.

“Tuinvogels zouden hiervan kunnen profiteren, zoals de merel, mus, mezen, winterkoninkje en roodborstje.”

Katten die buiten rondlopen, beperken zich niet tot de directe tuinomgeving. Zij vormen daardoor een groot gevaar voor vogels die dicht bij de grond broeden.

“Nestkuikens zijn uiterst kwetsbaar, evenals vrouwelijke vogels die eieren uitbroeden en tijdens het broedseizoen door katten ernstig bedreigd worden.”

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven