Frans Bauer heeft slapeloze nachten over schaamtegevoel laaggeletterden!

In Nederland worstelen ongeveer 2,5 miljoen mensen met basisvaardigheden als lezen en schrijven, wat hen classificeert als ‘laaggeletterd’. In een…